Změnit jazyk:


Close

O Gnetics™ Device

Gnetics™ Device
Gnetics™ Device je vyroben podle zdokumentovaného vědeckého výzkumu. Trakční zařízení se úspěšně používá v ortopedii a chirurgických zákrocích, které stimulují regeneraci nových buněk během léčby popálenin, zlomenin kostí a kožních defektů.

Klinické studie a další studie prokázaly, že přístroj na narovnání penisu je přirozeným řešením pro korekci zakřivení penisu a zlepšení komplikací Peyronieho nemoci. Uživatelsky snadná technologie na natažení tkáně snižuje potřebu invazivních chirurgických zákroků. Tkáň penisu reaguje na kontinuální natahování a umožňuje uživatelům dosáhnout nárůstu penisu a korekci zakřivení prostřednictvím buněční přestavby.

Pomocí této propracované zdravotnické pomůcky je na penis aplikován velmi mírný tah tak, aby docházelo k postupné korekci zakřivení penisu, přičemž ohnutá strana reaguje na tah, aby se vyrovnala s druhou stranou. Během několika měsíců bude váš penis větší a rovný.

Gnetics™ Device je držitelem známky zdravotní nezávadnosti (CE) a byl klasifikován jako zdravotní pomůcka 1. třídy díky propracovanému způsobu používání přístroje při zajištění neinvazivní léčby zakřivení penisu bez vedlejších účinků, které se objevují během konvenční léčby a chirurgických zákroků. Horní část přístroje byla vhodně doplněna o další otvory, aby mohl být přístroj připevněn k jakémukoli typu penisu nebo stupni ohnutí.

Gnetics™ Device

Léčba zakřivení penisu

Gnetics™ Device je uživatelsky jednoduchým řešením. Na penis jej lze snadno nasadit i sundat. Přístroj způsobuje natahování penisu během běžných činností, jako je denní sezení, stání nebo chůze. Jedinečnost tohoto přístroje spočívá v jeho diskrétním a pohodlném nošení.

Pro účinnou korekci zakřivení penisu by uživatelé měli Gnetics™ Device nosit 2-6 hodin denně během 3 až 6 měsíců. Přístroj by se neměl používat během spánku, a uživatelé by se měli též vyhnout natahování nepřerušovanému. Po každých dvou hodinách doporučeného natahování penisu by si měli udělat přestávku.

Léčba Peyronieho nemoci a korekce zakřivení penisu sestává z následujících fází:

Penile Curvature Treatment
1

Fáze přizpůsobení: 15 - 20 dnů. Ze začátku Vás mohou provázet poněkud nepříjemné pocity, Váš penis se však totiž přizpůsobuje změnám.

2

Počáteční fáze: 1. -2. měsíc. Během tohoto období můžete zpozorovat první zlepšení zakřivení penisu.

3

Přechodná fáze: 3. - 4. měsíc. Zpozorujete 20% zlepšení zakřivení penisu.

4

Konečná fáze: 5. – 9. měsíc. Výsledkem je až 50% korekce zakřivení penisu způsobeného Peyronieho nemocí, poraněním nebo vrozenou vadou oproti výchozímu stavu. Zpozorujete také prodloužení penisu až o 1,5 cm v ochablém i vzrušeném stavu, a zvětšení obvodu až o 1 cm.

Účinnost

Bezpečnost

Dostupnost


Objednejte si ještě dnes
Přístroj na narovnání penisu byste měli používat pouze v ochablém stavu.
Před použitím přístroje na narovnání penisu by se jeho uživatelé měli poradit o správném použití přístroje se svým lékařem. Doporučená délka léčby přístrojem na léčbu zakřivení penisu činí šest měsíců.

Záruka na Gnetics™ Device

  • Záruka na Gnetics™ Device
  • Záruka na Gnetics™ Device
  • Záruka na Gnetics™ Device
  • Záruka na Gnetics™ Device

Certifikace a záruka kvality výrobku jsou vyjádřením jistoty ze strany výrobce vůči pochybnostem a nespokojenosti ze strany spotřebitelů, pokud jde o speciální produkty. Přístroj na narovnání penisu byl schválen jako zdravotní pomůcka 1. třídy zdravotnickými orgány Evropské unie, Agenturou pro kontrolu potravin a léčiv USA a státními zdravotnickými instituty USA.

Gnetics™ Device viditelně splňuje bezpečnostní předpisy a je v souladu s biologickými testy podle směrnice Evropské unie 93/42/EHS o zdravotnických výrobcích. Zařízení během krátkodobého ani dlouhodobého používání rovněž nezpůsobuje žádné škodlivé vedlejší účinky.

Na Gnetics™ Device se vztahuje kompletní záruka vrácení peněz do 60 dnů. Uživatelé po celém světě si mohou v případě, že nejsou se zlepšením zakřivení a narovnáním penisu spokojeni, vyžádat své peníze zpět. Tato záruka slouží ke zvýšení uživatelské důvěry, když i renomovaní urologové z různých částí světa potvrdili ve svých klinických studiích vysokou účinnost přístroje při odstraňování zakřivení penisu, a to bez ohledu na to, zda bylo zakřivení penisu způsobeno zraněním nebo Peyronieho nemocí.

U přístroje na narovnání penisu se garantuje až 50% korekce zakřivení penisu.

Výsledky

Oddělení urologie na Univerzitě v Turíně:


Oddělení urologie na Univerzitě v Turíně provedlo klinické studie pro posouzení účinnosti přístroje na vyrovnání penisu při korekci zakřivení penisu u 40 pacientů, kteří trpěli různým stupněm zakřivení penisu v důsledku Peyronieho nemoci více než jeden rok. Pacienti s horším stavem trpěli zakřivením penisu až v úhlu 50 stupňů.

Hlavní myšlenkou této studie bylo nechat muže používat přístroj na narovnání penisu po dobu 6 měsíců, a následně zkontrolovat korekci zakřivení penisu.

Hlavní výsledek: zlepšení až o 30 stupňů!

Přístroj na narovnání penisu se při korekci zakřivení penisu ukázal být velmi účinný, když se pacienti následně těšili ZLEPŠENÍ zakřivení penisu přibližně o 30 stupňů.

Pacienti zapojeni do studie se shodli na tom, že jejich erekce a sexuální život se díky používání přístroje na narovnání penisu podstatně zlepšily.

Vyšlo najevo, že přístroj pro narovnání penisu je velmi bezpečnou a uživatelsky příjemnou, přirozenou alternativou k invazivních chirurgickým postupům léčby zakřivení penisu a Peyronieho nemoci.

Oddělení urologie na Univerzitě v Turíně:
Studie prokázala, že přístroj pro narovnání penisu je ve srovnání s konvenční léčbou pro potlačení rozvoje zakřivení penisu účinnější alternativou.
Za zmínku dále stojí, že působivé zlepšení zakřivení penisu bylo možno pozorovat též u pacientů s pokročilým stavem onemocnění, kde konvenční léčba neposkytovala již žádná efektivní řešení.

Narovnejte si penis

Ať již k zakřivení penisu došlo v důsledku dědičného onemocnění, Peyronieho nemoci nebo úrazu, Gnetics™ Device poskytuje při zastavení rozvoje zakřivení penisu účinnou pomoc a pomůže zlepšit stupeň ohnutí až o 60 procent.

Pokud jste zaznamenali jakékoli příznaky naznačující nežádoucí zakřivení penisu, ohrožující Vaše mužství, neztrácejte čas a rovnou přejděte na oficiální stránky Gnetics™ Device. Nákup můžete provést prostřednictvím kreditní karty či jiným způsobem, samozřejmě zcela důvěrně a bezpečně. Veškeré objednávky jsou doručovány tak, aby nebylo možné zjistit jejich obsah. Na obalu nebude uveden žádný údaj, dle kterého by bylo možné zjistit, co se nachází uvnitř.

Gnetics™ Device

Copyright © 2013 - 2018 No Curvature.com. Veškerá práva vyhrazena.